AlfaNum okuplja tim eksperata koji nastoji da približi svet savremenih govornih tehnologija širokom krugu korisnika. AlfaNum je u dosadašnjem periodu jedini koji je realizovao softverske komponente za visoko kvalitetno prepoznavanje i sintezu govora na srpskom jeziku.

Pored govornih tehnologija, AlfaNum se bavi i razvojem i implementacijom pozivnih centara, informacionih centara i baza podataka.

Ako razmišljate o unapređenju svog sistema korišćenjem savremenih govornih tehnologija, ili Vam je potrebna neka druga stručna usluga, slobodno nam se obratite. Poverenje koje nam ukažete ispoštovaćemo do kraja.

NAPOMENA: prikazane uređaje ne prodajemo pojedinačno, samo u sklopu naših gotovih sistema.

             
 
Asterisk PBX
 
 
Naša rešenja zasnovana na Asterisk platformi pružaju praktično neograničene kapacitete sa strane VoIP lokala i jednostavno povezivanje na javnu telefonsku mrežu putem analognih, BRI ili PRI interfejsa...
 
     
Govorni Automati
 
 
Nudimo govorne automate sa proizvoljnim brojem opcija i dubinom menija za sve potrebe pružanja informacija i/ili automatskog prebacivanja poziva sa konfigurabilnim vremenskim režimima. Mogućnost konfiguracije, snimanja i formiranja promptova iz baze podataka...
 
 
             
             
 

Pozivni Centri
 
 
Pozivni centri zasnovani na Asterisk platformi pružaju fleksibilan i pouzdan sistem razumne cene za sve - od malih centara sa nekolicinom operatera do sistema koji opslužuju pozive na više PRI linkova. Statistike poziva i rada agenata, CRM integracija, kombinacija sa govornim automatom...
 
     
AlfaNum Dialer
 
 
AlfaNum dialer je rešenje namenjeno svima koji imaju potrebe za brzim, efikasnim i jednostavnim sistemom za vođenje telefonskih kampanja. Bilo da je u pitanju teleprodaja, telemarketing, anketiranje, Dialer je pravi izbor. Uklonite sa agenta odgovornost i pustite ga da radi ono što najbolje zna - da pridobije nove klijente...
 
 
             
             
 

VoiceDial
 
 
Voice Dial je sistem koji uspešno menja telefonskog operatera na centrali. U pitanju je potpuno automatizovani sistem koji u komunikaciji sa postojećom telefonskom centralom vrši transfer poziva na odgovarajući lokal unutar organizacije ili ka spolja...
 
     
Imate ideju?
 
 
Fleksibilnost Asterisk platforme pruža širok spektar funkcionalnosti koje prevazilaze granice klasičnog telefonskog sistema. Uz prepoznavanje i sintezu govora, web interfejse, spregu sa bazama podataka, ideje o sistemu koji tačno zadovoljava potrebe Vaše firme pretvaramo u stvarnost...