AlfaNum okuplja tim eksperata koji nastoji da približi svet savremenih govornih tehnologija širokom krugu korisnika. AlfaNum je u dosadašnjem periodu jedini koji je realizovao softverske komponente za visoko kvalitetno prepoznavanje i sintezu govora na srpskom jeziku.

Pored govornih tehnologija, AlfaNum se bavi i razvojem i implementacijom pozivnih centara, informacionih centara i baza podataka.

Ako razmišljate o unapređenju svog sistema korišćenjem savremenih govornih tehnologija, ili Vam je potrebna neka druga stručna usluga, slobodno nam se obratite. Poverenje koje nam ukažete ispoštovaćemo do kraja.

NAPOMENA: prikazane uređaje ne prodajemo pojedinačno, samo u sklopu naših gotovih sistema.

 

AlfaNum Dialer

AlfaNum Dialer je rešenje namenjeno svima koji imaju potrebe za brzim, efikasnim i jednostavnim sistemom za vođenje telefonskih kampanja. Bilo da je u pitanju teleprodaja, telemarketing, anketiranje, anDialer je pravi izbor.

Efektivnije iskorišćenje agenata

Uklonite sa agenta odgovornost i pustite ga da radi ono što najbolje zna - da pridobije nove klijente. Agenti se mogu koncentrisati na pozvanog korisnika, ne moraju više razmišljati o pozvanom broju, o pitanjima koja treba postavljati... Aplikacija sama vodi agenta kroz spisak pitanja.

Fleksibilnost i prilagodljivost konkretnim potrebama

AlfaNum Dialer sistem je u potpunosti razvijen od strane kompanije AlfaNum. U slučaju da imate neki dodatni zahtev u vezi sa funkcionalnošću u stanju smo da uz dodatna podešavanja potpuno odgovorimo svim vašim potrebama. Moguće je dodavati nove operatere, povećati broj korišćenih linija, ali i vršiti složenije izmene prilagođene vašim potrebama.

Upravljanje pozivima

Ne gubite vreme pokušavajući da dobijete zauzet ili nepostojeći broj. Agent sada ima mogućnost da svakom pozivu dodeli status: Neodgovoren, Zauzet, Zvati kasnije, Ne zovi više... Neodgovoreni pozivi se mogu odložiti na proizvoljno vreme.

Centralizovano upravljanje kontaktima

Svi kontakti iz odrađenih kampanja se čuvaju u jednoj internoj bazi podataka. Iskoristite postojeće kontakte za neku od narednih kampanja.

Lako i jednostavno kreiranje kampanja

Kreirajte kampanje sa Campaign editorom. Zahvaljujući intuitivnom grafičkom okruženju pravljenje pitanja, tok kampanje i dodavanje kontakata postiže se brzo i jednostavno sa svega par klikova. Validacija kreirane kampanje vrši se vrlo jednostavno korišćenjem ugrađenog alata.  

Import kontakata iz postojećih baza podataka

Da biste krenuli u kampanju nije potrebno da iz početka sastavljate kontakt liste. Iskoristite vašu postojeću bazu i izvršite import podataka u csv formatu.

Izveštaji i statistike

AlfaNum Dialer nudi mogućnost za generisanje izveštaja za praćenje rada agenata i rezultata. Pozivi mogu biti sortirani po grupama, agentima, statusima, vremenu...

Intuitivan interfejs i skraćeno vreme učenja operatera

Interfejs je veoma lak za korišćenje, od agenta se očekuje samo da pročita pitanje sa ekrana i da u predviđeno polje upiše podatak ili izabere jednu od ponuđenih opcija.

Dvojezični interfejs

AlfaNum Dialer ima interfejs koji je razvijen za engleski i srpski jezik, sa mogućnošću dodatne lokalizacije.

Praćenje stanja agenata

Supervizorska opcija nadgledanja i praćenja agenata. Za svakog agenta dostupne su dnevne statistike: broj obrađenih, neobrađenih, otkazanih, aktivnih poziva, praćenje trenutne aktivnosti agenta, mogućnost odjavljivanja određenih agenata i preuzimanje kampanje...

Web bazirana klijentska aplikacija ne zahteva instalaciju

AlfaNum Dialer sistem se nalazi na Dialer serveru koji se povezuje sa postojećim telefonskim linijama. Klijentska aplikacija se pokreće iz web browsera uz korišćenje neke softphone aplikacije.

Integracija sa naprednim telekomunikacionim platformama

AlfaNum Dialer sistem poseduje mogućnosti integracije sa rešenjima baziranim na Asterisk platformi. Ukoliko imate potrebu, možete dobiti ceo kontakt centar naprednih mogućnosti uz integraciju govornog automata i opciju prepoznavanja govora na srpskom jeziku. Jednim potezom iskoristite sve mogućnosti koje Vam nudi telemarketing kampanja:

  • Odgovor na uzvraćene pozive
  • Primanje porudžbina putem telefona
  • Pozivni centar sa automatskom distribucijom poziva
  • Proizvoljan broj redova čekanja
  • Proizvoljan broj agenata
  • Mogućnost rada agenata od kuće
  • Prosleđivanje i preusmeravanje poziva
  • Snimanje telefonskih razgovora - i odlaznih i dolaznih