AlfaNum okuplja tim eksperata koji nastoji da približi svet savremenih govornih tehnologija širokom krugu korisnika. AlfaNum je u dosadašnjem periodu jedini koji je realizovao softverske komponente za visoko kvalitetno prepoznavanje i sintezu govora na srpskom jeziku.

Pored govornih tehnologija, AlfaNum se bavi i razvojem i implementacijom pozivnih centara, informacionih centara i baza podataka.

Ako razmišljate o unapređenju svog sistema korišćenjem savremenih govornih tehnologija, ili Vam je potrebna neka druga stručna usluga, slobodno nam se obratite. Poverenje koje nam ukažete ispoštovaćemo do kraja.

NAPOMENA: prikazane uređaje ne prodajemo pojedinačno, samo u sklopu naših gotovih sistema.

 

Pozivni centri

Automatska distribucija poziva (ACD) podrazumeva raspodelu dolaznih poziva po kriterijumu izbora pozivaoca ili planu numeracije po predefinisanim redovima čekanja (call queue) koje opslužuje jedan ili više operatera/agenata i u potpunosti je podržana od strane Asterisk sistema.

Ograničenja u pogledu kapaciteta redova čekanja predstavljaju isključivo dolazne linije, a broj mogućih redova je praktično neograničen. Redovima čekanja moguće je pridružiti predodređene lokale ili definisati agente, što je naročito zgodno sa aspekta kontrole rada pozivnog centra i pregleda statistika poziva i efikasnosti agenata. Jedan red opslužuje neograničen broj agenata, uz mogućnost pridruživanja jednog agenta na više redova.

Korisćenjem CRM aplikacije obezbeđuje se centralizovano ažuriranje podataka o pozivaocima i potrebnih informacija o statusu i vezi klijenata sa poslovima i/ili planovima preduzeća koje pozivni centar opslužuje, ili proizvoljnog skupa podataka koji su od značaja za preduzeće, a vezani su za klijenta ili ostvareni poziv.

Karakteristike pozivnog centra sa ACD realizovanog na Asterisk platformi:

  • neograničen broj redova čekanja
  • neograničen broj agenata
  • agenti mogu primati pozive iz više redova čekanja
  • daljinsko pridruživanje agenta redu čekanja (rad od kuće)
  • nekoliko metoda distribucije poziva
  • pridruživanje uređaja (telefona) redu čekanja
  • standardno ili callback logovanje agenata

Pozivni centri zasnovani na Asterisk platformi pružaju fleksibilan i pouzdan sistem razumne cene za sve - od malih centara sa nekolicinom operatera do sistema koji opslužuju pozive na više PRI linkova. Statistike poziva i rada agenata, CRM integracija, kombinacija sa govornim automatom uz jednostavnon proširenje kapaciteta pozivnog centra predstavljaju preporučljivo rešenje za moderna preduzeća kojima je komunikacija sa klijentima na prvom mestu.