AlfaNum okuplja tim eksperata koji nastoji da približi svet savremenih govornih tehnologija širokom krugu korisnika. AlfaNum je u dosadašnjem periodu jedini koji je realizovao softverske komponente za visoko kvalitetno prepoznavanje i sintezu govora na srpskom jeziku.

Pored govornih tehnologija, AlfaNum se bavi i razvojem i implementacijom pozivnih centara, informacionih centara i baza podataka.

Ako razmišljate o unapređenju svog sistema korišćenjem savremenih govornih tehnologija, ili Vam je potrebna neka druga stručna usluga, slobodno nam se obratite. Poverenje koje nam ukažete ispoštovaćemo do kraja.

NAPOMENA: prikazane uređaje ne prodajemo pojedinačno, samo u sklopu naših gotovih sistema.

 

Govorni automati

Govorni automati (IVR sistemi) predstavljaju skup govornih poruka (promptova), organizovanih u stablo menija, koji se predstavljaju pozivaocu sistema sa ciljem saopštavanja informacija u obliku snimljenih poruka ili prebacivanja veze na određeni lokal, grupu ili ACD grupu, ili omogućava iščitavanje podataka iz određene baze u zavisnosti od odabrane opcije preko brojčanika telefona (poslate DTMF cifre sistemu) ili glasovnog unosa koristeći ASR.

Govorne poruke mogu biti unapred snimljene ili dinamički formirane u toku poziva od snimljenih delova u zavisnosti od sadržaja određene baze podataka. Moguće je konfigurisati zasebne menije i promptove za različite periode dana, dane u nedelji, praznike i druge vremenske periode.

Nudimo govorne automate sa proizvoljnim brojem opcija i dubinom menija za sve potrebe pružanja informacija i/ili automatskog prebacivanja poziva sa konfigurabilnim vremenskim režimima. Mogućnost konfiguracije, snimanja i formiranja promptova iz baze podataka pruža mogućnost kreiranja i konfiguracije govornog automata prilagođenog specifičnim zahtevima Vašeg preduzeća.