AlfaNum okuplja tim eksperata koji nastoji da približi svet savremenih govornih tehnologija širokom krugu korisnika. AlfaNum je u dosadašnjem periodu jedini koji je realizovao softverske komponente za visoko kvalitetno prepoznavanje i sintezu govora na srpskom jeziku.

Pored govornih tehnologija, AlfaNum se bavi i razvojem i implementacijom pozivnih centara, informacionih centara i baza podataka.

Ako razmišljate o unapređenju svog sistema korišćenjem savremenih govornih tehnologija, ili Vam je potrebna neka druga stručna usluga, slobodno nam se obratite. Poverenje koje nam ukažete ispoštovaćemo do kraja.

NAPOMENA: prikazane uređaje ne prodajemo pojedinačno, samo u sklopu naših gotovih sistema.

 

Kućne centrale

Naša rešenja zasnovana na Asterisk platformi pružaju praktično neograničene kapacitete sa strane VoIP lokala i jednostavno povezivanje na javnu telefonsku mrežu putem analognih, BRI ili PRI interfejsa. Kao lokali se koriste VoIP telefoni sa podrškom za SIP, tako da je kapacitet ograničen isključivo propusnim opsegom mreže u koju se lokali priključuju. Postoji i mogućnost priključivanja analognih telefona preko VoIP gatewaya ili asterisk kartice. Zanimljiva opcija, sa gledišta smanjenja troškova, je korišćenje softverskih telefona (softphone) kao lokala na centrali, što znači da nije potreban poseban telefon, nego se u funkciji lokala koristi neki od računara već priključenih na mrežu.

Upotrebom GSM gatewaya moguće je ostvariti pozive prema GSM mrežama (kao i primati pozive) po ceni razgovora u mreži mobilnog operatera.

Za preduzeća sa odeljenjima na više odvojenih lokacija mogućnost povezivanja dva ili više Asteriska putem IAX ili SIP protokola obezbeđuje komunikaciju između istih uz minimalne troškove. Uz pouzdan Internet link zadovoljavajućeg propusnog opsega sistem obezbeđuje ostvarivanje poziva van javne telefonske mreže.

Asterisk sistem uz klasične funkcionalnosti kućne centrale nudi i napredne opcije:

  • Prosleđivanje i preuzimanje poziva
  • Poziv na čekanju
  • Konferencijski poziv
  • Govorna pošta
  • Snimanje razgovora
  • Preusmeravanje poziva
  • Direktorijum lokalnih brojeva

Konfiguracija

Asterisk centrala se konfigurise preko web interfejsa iz web čitača, tako da ne zahteva instaliranje posebne aplikacije za tu svrhu. Asterisk GUI, kako se zove interfejs za podešavanje Asteriska, omogućuje konfiguraciju svih važnijih parametara sistema, dodavanje lokala, konfiguraciju odlaznih linija, konferencija, govorne pošte, direktorijuma, pa i govornih menija i redova čekanja ako za to postoji potreba, uz praćenje rada sistema u realnom vremenu.

Za zahtevnije konfiguracije u mogućnosti smo da prekonfigurišemo Asterisk sistem po željama korisnika.