AlfaNum okuplja tim eksperata koji nastoji da približi svet savremenih govornih tehnologija širokom krugu korisnika. AlfaNum je u dosadašnjem periodu jedini koji je realizovao softverske komponente za visoko kvalitetno prepoznavanje i sintezu govora na srpskom jeziku.

Pored govornih tehnologija, AlfaNum se bavi i razvojem i implementacijom pozivnih centara, informacionih centara i baza podataka.

Ako razmišljate o unapređenju svog sistema korišćenjem savremenih govornih tehnologija, ili Vam je potrebna neka druga stručna usluga, slobodno nam se obratite. Poverenje koje nam ukažete ispoštovaćemo do kraja.

NAPOMENA: prikazane uređaje ne prodajemo pojedinačno, samo u sklopu naših gotovih sistema.

 

VoiceDial - Sistem za glasovno pozivanje

Vaš privatni telefonski operater

VoiceDial je sistem koji uspešno menja telefonskog operatera na centrali. U pitanju je potpuno automatizovani sistem koji u komunikaciji sa postojećom telefonskom centralom vrši transfer poziva na odgovarajući lokal unutar organizacije ili ka spolja.
Može biti korišćen i od strane zaposlenih u organizaciji, ali i od spoljnih pozivalaca.

Mogućnosti:

 • Integracija sa PBX-om – VoiceDial sistem se može postaviti kao lokal na bilo koju postojeću telefonsku centralu.
 • Uvoz kontakata iz postojećih adresara – Sistem omogućuje unošenje svih kontakata u firmi na elegantan način, importovanjem postojećeg imenika.
 • Personalizacija imenika – Svaki zaposleni može da dodaje svoje lične kontakte. Za svaki kontakt može se uneti više brojeva telefona (fiksni, mobilni, privatni). To se može uraditi na više načina: uvozom kontakata iz svog Outlook-a, mobilnog telefona ili iz fajla sa kontaktima dobijenog na neki treći način. Naravno, postoji i opcija ručnog dodavanja kontakta.
 • Razlikovanje sličnih imena – Sistem je u stanju da razlikuje imena koja slično zvuče. Ukoliko je akustička sličnost između imena prevelika, korisniku se nude alternative za izbor.
 • Web korisnički interfejs – Za funkcionisanje VoiceDial sistema ne zahteva se instalacija nikakvog dodatnog softvera. Sistemu se prilazi iz postojećeg web browsera (podržani su svi popularni browseri)
 • Korišćenje naprednih govornih tehnologija – Sistem koristi napredne sisteme za prepoznavanje i sintezu govora na srpskom jeziku.

Prednosti:

 • Rasterećenje operatera na centrali.
 • Zaposleni ne mora više napamet da zna lokal svakog kolege kao ni brojeve telefona poslovnih partnera. Dovoljno je da im zna ime.
 • Spoljni pozivalac ne mora da zna broj lokala osobe koja ga zanima. Dovoljno je samo da izgovori ime osobe ili naziv odeljenja.
 • Može se koristiti i samo za dobijanje broja telefona, a ne obavezno i za pozivanje.
 • Korisnik ne mora da zna puno ime i prezime kontakta. Dovoljno je da izgovori bilo koji deo u nazivu kontakta i sistem će mu ponuditi sve raspoložive alternative.

Korisnik sistema (zaposleni, spoljni pozivalac) koristeći svoj telefonski aparat poziva određeni predefinisani broj, na primer 99, nakon čega mu se javlja govorni automat sa pitanjem koja osoba mu treba. Po izgovaranju imena osobe/departmana, korisnik se preusmerava na taj lokal.
Ukoliko, eventualno, postoji nedoumica između nekoliko lokala, sistem korisniku nudi alternative: Pritisnite 1 za Petra Perića ili 2 za Petra Pevića.
Sve informacije o vezama između imena i brojeva telefona čuvaju se u internoj bazi podataka.